Aino Jankert

Posted on
Aino Jankert

Utbildad psykoterapeut steg-1, med inriktning KBT.

Jag är i grunden utbildad inom media och har jobbat många år med tv-produktion och gör fortfarande. Som diplomutbildad KBT-terapeut arbetar jag med människor som på något sätt upplever att de inte lever det liv de önskar och som nu bestämt sig för att försöka göra något åt det. Ibland behöver man hjälp att stanna upp och reflektera över livet, hur vill jag leva, vad är det som hindrar mig?

Terapin börjar med 1 – 3 så kallade bedömningssamtal. Det för att vi ska lära känna varandra lite och få syn på problemen samt identifiera dina förväntningar på terapin. Därefter gör vi en plan för hur många samtal som krävs.

Samtalsterapin sker med inriktning på KBT-metoder, anknytningsmönster och ACT (Acceptence and Commitment Therapy).

Jag har tystnadsplikt.

 


Exempel på problem du kan komma till mig med:
  • Relationsproblem 

  • Stress 

  • Utmattning 

  • Sömnsvårigheter 

  • Problem vid skilsmässa 

  • Sorg 

  • Depression 

  • Kommunikationssvårigheter 


Tider och priser: 50 min per tillfälle, kostnad 700 kr inkl moms


Kontakt

E-post: ainojankert71@gmail.com

Telefonnummer: 070-796 26 29

Avbokning av en tid ska ske minst 24 timmar i förväg annars debiteras fullt pris.