Eli Kristin Norberg

Posted on

Ibland behöver man stanna upp och reflektera. Livet förändras. Det kan vara svårt att hitta balans i vardagen. Det kanske finns sidor och intressen som behöver utvecklas för att livet ska få tillbaka sin kvalitet. Det kanske finns rädslor att övervinna.

Jag är en legitimerad KBT-terapeut i centrala Stockholm med lång erfarenhet av samtalsbehandling, både inom socialtjänsten och inom psykiatrin. Jag är även utbildad i ACT (Acceptance and Commitment Therapy). 

Varmt välkommen!
Legitimeringar och utbildningar
:
 • Leg. psykoterapeut med kognitiv inriktning

 • Auktoriserad av Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade psykoterapier, SFKBT

 • Utbildad ACT-terapeut
• Utbildning i familjebehandling på systemisk grund (1år)

 • Socionom

 • Vidareutbildad i krissamtal och debriefing

Jag har erfarenhet från socialtjänsten samt öppenvårdspsykiatrin och arbetar i egen regi sedan 2003. Jag har fördjupat mig i anknytningsteori och affektteori, då dessa förklarar bakomliggande faktorer när relationer blir trassliga, eller när våra känslor ställer till det för oss. Med ACT-metoden, som fokuserar på mindfulness, ges verktyg för att hantera tankar och känslor.

Välkommen att kontakta mig för:

 • Konsultation/vägledning

 • Ångestproblematik

 • Nedstämdhet och depression
 • Samtal i kris och sorg

 • Stress och utmattning

 • Relationsproblem

 • Samarbetssamtal

 • Akuta krissamtal

 • Samtal om adoption

Om du befinner dig i en akut kris pratar vi om det som är här och nu. Vi kommer överens om hur många gånger vi ska träffas och fokuserar på det som utlöst krisen.


Kontakt


E-post: elikristin@gmail.com


Hemsida: www.kbt-terapi.se


Telefonnummer: 070-761 68 49