Irena Makower

Posted on

Irena Makower är docent i psykologi, specialist i klinisk psykologi, leg psykolog/leg psykoterapeut och handledare i kognitiv beteendeterapi.

Irena specialiserar sig i behandling, forskning och undervisning kring problem med självkänsla och perfektionism hos ungdomar och vuxna.


Kontakt

E-post: info@makowerpsykologi.se

Telefonnummer: 070-847 14 13