Maria Granberg

Posted on
Maria Granberg

Betea AB drivs av Maria Granberg, socionom i grunden, leg psykoterapeut samt handledare med både kognitiv och psykodynamisk akademisk utbildning och kompetens. Annan teoretisk utbildning är bl a affektfokuserad korttidsterapi, BBIC, mindfulness, motiverande samtal/MI, trauma- och krisbehandling, sexologi samt ledarskap.

Maria Granberg har mångårig erfarenhet av psykosocialt behandlingsarbete kring frågor som rör relationer, sexualitet, depression, ångest, överviktsbehandling, stresshantering, fobier och kris- och traumabehandling.
Utöver behandling har hon arbetat med utredning, metodutveckling, handledning, projektledning samt chef i privat och offentlig verksamhet.


Kontakt


E-post: maria.granberg@betea.se


Hemsida: www.betea.se


Telefonnummer: 070-600 50 08